Pomoc organizatora

Przy zakładaniu organizacji związkowej wesprze Ciebie i Twoich kolegów organizator związkowy, który:

  • Odpowie na Twoje pytania dotyczące związku zawodowego i wyjaśni ewentualne wątpliwości
  • Wytłumaczy i sprawnie przeprowadzi przez formalności i kolejne kroki związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoim zakładzie pracy
  • Skutecznie zorganizuje pracowników w związek zawodowy (tam, gdzie NSZZ „Solidarność jeszcze nie ma bądź wesprze działania rozwojowe tam, gdzie zrzeszona w NSZZ „Solidarność” jest niewielka ilość pracowników).

Organizatorem związkowym w Regionie Rzeszowskim „Solidarności” jest Agnieszka Hryniewicka.

Kontakt:
Dział Rozwoju Związku (pok. 14, I piętro)
ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów
tel. (017) 850 14 43, 607 413 096
e-mail: drz.rzesz@solidarnosc.org.pl lub agahryniewicka1@wp.pl

Działalność Działu Rozwoju Związku obejmuje trzy elementy:

  • wspieranie istniejących już Organizacji Zakładowych,
  • pomoc dla Organizacji zagrożonych wyrejestrowaniem,
  • tworzenie nowych struktur związkowych – tam, gdzie do tej pory związku nie było.

Działamy w zakładach, gdzie są lub mogą być łamane prawa pracownicze, a także tam, gdzie związek może pomóc w uzdrowieniu sytuacji w zakładzie pracy. Staramy się pełnić także rolę informacyjną, doradczą, docierając z propozycją utworzenia związku do osób, które posiadają nikłą wiedzę na temat organizowania się. Staramy się dowiedzieć o bolączkach pracowników w zakładach, w których łamane jest prawo pracy, uzyskujemy informację o nadużyciach, jakich dopuszczają się pracodawcy. Chcemy wzbudzić w pracownikach przekonanie, że można coś zmienić. Skala problemów, z jakimi można się spotkać w rozmowach z pracownikami jest ogromna. Pracodawcy naruszają przepisy wykorzystując sytuację na rynku pracy. Najważniejsze jest uświadomienie pracownikom, że istnieje możliwość negocjowania z pracodawcą swoich warunków pracy, nie na zasadzie indywidualnej rozmowy, w której pracownik najczęściej nie jest wstanie niczego osiągnąć, ale poprzez organizację.